Xəbərlər

  • Əziz kolleqalar, “Neftli-qazlı hövzələrin stratiqrafiyası və sedimentalogiyası” Beynəlxalq Elmi jurnalının redaksiyası fərəhlə bizim jurnalda nəşr olunmuş məqalələrə görə müəllif qonorarlarının, həmçinin nəşrə təqdim olunmuş məqalələrin rəylərinə görə qonorarları 2017-ci ildən ödənilməsinin başlanıldığını elan edir. Məqalələrin mükafatlandırılması və müəllif qonorarlarının ölçüsü, jurnalın redaksiya heyəti tərəfindən materialların orjinallığı, yeniliyi və resenzentlərin qərarı nəzərə alınmaqla qəbul olunacaq və müqavilə əsasında yerinə yetiriləcək. Resenzent qonorarlarının ölçüsü 300AZN və ya bu məbləğə ekvivalent dollarla ödəniləcək. Sizdən xahiş edirik, məqalələrinizi, həmçinin resenzent olmaq üçün ərizənizi və xülasənizi jurnalın elektron poçtuna info@isjss.com göndərəsiniz.